GDPR

 Regulamentul general privind protectia datelor

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul ALLGROUP TOTAL S.R.L –  click aici                                                                                                                                                                                                                              

2. Formulare de exercitare a drepturilor de catre persoana vizata:

 1. Cerere de exercitare a dreptului de acces –  click aici
 2. Cerere pentru exrcitarea dreptului de rectificare –  click aici
 3. Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere –  click aici

 

3. Acte normative:

 • Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), emis de catre Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene; – click aici
 • Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);  –  click aici
 • Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;  –  click aici
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare; – click aici
 • Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de încalcare a securitatii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor); –  click aici

 

4. Link-uri utile:

 1. Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – click aici
 2. Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (AEPD) –  click aici
 3. Bordul European de Protectia Datelor (EDPB) –  click aici

 

5. Responsabil protectia datelor (DPO)

    Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Telefon: +40 721271345
 
!!! Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie sa fie datata si semnata. Fiecare dintre formulare are o durata medie de completare de 3 minute, iar scopul colectarii informatiilor este de a se permite identificarea corecta a persoanei, în vederea solutionarii cererii.