Consultanta/Diverse

Firma noastră vă oferă consultanţă şi diverse servicii pentru:

·consultanţă privind întocmirea/actualizarea documentaţiei de organizare ocupaţională în conformitate cu legislaţia în vigoare (regulament de ordine interioara, contract colectiv de muncă, fişe de post, organigramă funcţională, etc).

·consultanţă privind întocmirea/actualizarea documentaţiei aplicabile în domeniul PSI.etc (instructaj introductiv general la angajare, instructiuni proprii la locul de muncă, evaluări riscuri, plan de măsuri împotriva riscurilor, organizarea apărării împotriva incendiior, plan de evacuare în situaţii de urgenţă, etc).

·consultanta privind achiziţionarea şi dotarea cu echipament de protecţia muncii, materiale igienico-sanitare, fişe individuale de instructaj PSI.etc , stingătoare PSI, indicatoare standardizate conform prevederilor în vigoare privind semnalizarea, informarea şi atenţionarea riscurilor de muncă sau incendiu.

·servicii conexe managementului de firmă, la solicitare: muncă temporară, selectare personal, autorizări, etc.