Administrare personal

Allgroup Total, firmă cu capital integral privat, înfiinţată în anul 2001, prestează începând cu anul 2005 servicii de administrare, salarizare şi consultanţă în domeniul Resurselor Umane.

Din experienţa acumulată în cadrul cooperării cu diverşii noştri clienţi (firme din spectrul IMM-urilor, firme de retail, etc) a rezultat o dorinţă evidentă de flexibilizare şi eficientizare a activităţii acestora prin externalizarea departamentului de Resurse Umane.

Firma noastră vă oferă următoarele servicii şi consultanţă în domeniul administrării personalului: Gestionarea contractelor individuale de muncă/carnetelor de muncă /adeverinţelor de vechime. Întocmirea, completarea, actualizarea dosarelor de personal. Evidenţa salariaţilor în registrul electronic al ITM, prin programul REVISAL. Redactarea şi înregistrarea la ITM a contractelor individuale de muncă. Redactarea şi înregistrarea actelor privind încetarea, suspendarea sau modificarea contractelor individuale de muncă (acte adiţionale, convenţii, înştiinţări, fişe de lichidare, etc).

Gestionarea bazei de date a salariaţilor (centralizarea informaţiilor cu privire la concedii medicale, cu sau fără plată, persoane în întreţinere, în risc maternal, etc). Eliberarea adeverinţelor necesare salariatilor. Acordarea de asistenţă/consultanţă în rezolvarea procedurilor prevăzute de legislaţia muncii privind sancţiunile administrative aplicabile salariatilor. Contactul cu inspectorii de muncă.

* Tarife accesibile, negociabile, în lei fără TVA, pe bază de contract şi funcţie de numărul salariaţilor, volumul de lucru sau de necesităţi.

* Pachetele de servicii pot fi alese selectiv, parţial sau în totalitate, funcţie de solicitări